Si la contractació pública ha esdevingut un instrument polític, és perquè ha demostrat, sobradament, els seus beneficis i les seves avantatges sense renunciar a la seva funció principal de cobrir les necessitats de béns, obres i serveis de les administracions públiques.

 

Quins són aquests beneficis?

Millor gestió i governança

 • Ús eficient dels fons públics mitjançant l’aplicació de nous enfocaments que milloren la gestió i l’eficiència de l’administració.
 • Suport en la consecució dels objectius de tot tipus de polítiques (econòmiques, socials, ambientals, d’innovació, etc.).
 • Reforç de la legitimitat de l’acció pública en tant que s’actua predicant amb l’exemple.

Protecció del medi ambient

 • Més eficiència en l’ús dels recursos naturals, amb la qual cosa es contribueix a la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
 • Protecció del nostre entorn la qual cosa aporta beneficis directes sobre la salut pública (millora de la qualitat de l’aire, de l’aigua, reducció de la càrrega tòxica, etc.).
 • Contribució a la mitigació de les problemàtiques globals (com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la desforestació, etc.) mitjançant la promoció d’activitats productives més sostenibles.

Impuls econòmic

 • Promoció d’una economia més verda, innovadora, inclusiva i competitiva.
 • Millora de l’accés al mercat públic de les micro, petites i mitjanes empreses i de les entitats i empreses socials (empreses d’inserció, centres especials de treball, etc.).

Progrés social

 • Més integració i apoderament dels grups en risc d’exclusió a través de la seva integració activa en el sistema econòmic.
 • Minimització de les barreres per a persones amb discapacitats.
 • Desenvolupament de capacitats sociolaborals en la població (especialment els joves).

 

 

Els beneficis amb exemples concrets

 

botons-ecoinstitut1

botons-ecoinstitut2

botons-ecoinstitut3

 

La combinació de la contractació pública sostenible amb altres instruments –obligatoris i/o voluntaris– permet maximitzar aquests beneficis ambientals, socials i econòmics i fomentar la innovació i el desenvolupament d’una economia verda i integradora.