Procura+: Xarxa europea de contractació sostenible

Dins l’àmbit europeu i a escala local, una de les primeres iniciatives per estendre la compra i contractació amb criteris de sostenibilitat és la xarxa Procura+.

Aquesta xarxa europea és l’evolució de la campanya Procura+ fundada el 2004 per ICLEI – Governs Locals per la Sostenibilitat. L’objectiu de la Procura+ és generar una massa crítica d’administracions públiques compromeses amb l’aplicació de criteris ambientals i socials en les seves polítiques de compra i contractació per tal de produir un autèntic canvi en el mercat per subministrar productes i serveis més sostenibles a preus raonables.

Per a més informació, consulteu la pàgina web de la xarxa Procura+ o escriviu a pooc.1519323944tutit1519323944snioc1519323944e@tut1519323944itsni1519323944oce1519323944.

 

 

El Grup d’Experts i el Grup Assessor en Compra Verda a la Unió Europea

En línia amb els compromisos adquirits de promoció de la contractació pública verda a nivell de la Unió, la Comissió Europea dóna suport a totes les administracions europees en la implementació de la compra verda.

Addicionalment, hi ha dos grups que treballen estretament amb la Comissió Europea per avançar en la compra i contractació amb criteris ambientals:

Grup d’experts SPP Next

Es constitueix l’any 2008 com a Green7 i està compost per representants dels països més avançats en contractació pública verda (Àustria, Alemanya, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Regne Unit i Països Baixos). Posteriorment, incorpora experts d’altres països i regions capdavanteres en la matèria, entre els quals l’ICLEI i l’Ecoinstitut, i passa a anomenar-se SPP Next. Una de les funcions principals és col·laborar i intercanviar experiències per definir prioritats de treball i promoure tendències en les polítiques europees relacionades amb la contractació pública ambientalment responsable.

Grup assessor en Compra Verda

L’any 2009, la Comissió Europea crea el grup assessor (GPP Advisory Group, en anglès) per donar suport a la Comissió en el desenvolupament i l’aplicació de les polítiques de contractació pública verda.

El grup està compost per representants de tots els estats membres de la UE i certs grups d’interès: la Business Europe, l’UEAPME (Associació de petites i mitjanes empreses), l’Oficina Europea de Medi Ambient/BEUC (Organització Europea de Consumidors) i l’ICLEI (en representació de les administracions locals).

El grup es reuneix dos cops l’any i tota la informació de les reunions es pot trobar fent clic aquí.

 

El Programa Decennal en Compra i Contractació Pública Sostenible

En l’àmbit internacional, el març del 2014, s’aprova el Programa Marc Decennal en Compra i Contractació Pública Sostenible, el primer dels cinc programes acordats a la Cimera Mundial per un Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (Rio 2012) per fomentar patrons de consum i producció més sostenibles.

El programa és la continuació del grup de treball en contractació pública sostenible establert el 2005 en el marc del Procés de Marràqueix.

 

Objectius del programa

  • Reforçar els arguments a favor de la contractació sostenible: millorar el coneixement en la matèria i la seva eficàcia com a eina per promoure el consum i la producció sostenibles, l’economia verda i el desenvolupament sostenible.
  • Donar suport a la implementació a través d’una major col·laboració i un millor accés a les eines de capacitació i al suport d’experts.

Pla de treball

El programa s’organitza al voltant de 4 pilars principals desenvolupats a través de grups de treball, liderats per les organitzacions sòcies i amb plans d’acció orientats a obtenir resultats. El pla de treball per 2016-2017 és el següent:

10YFP-SPPWorkPlan-2016-2017

Més informació sobre els grups de treball i com esdevenir una organització sòcia del programa al web del Programa Decennal en Compra i Contractació Pública Sostenible.