En tots els àmbits, les administracions estan emprant el seu poder de compra per promoure un desenvolupament i una economia més verda i inclusiva mitjançant la definició de plans específics de contractació pública sostenible i/o integrant-la tant en estratègies generals com en polítiques sectorials.

 

Suport a escala internacional

A escala internacional, el març del 2014 s’aprova el Programa Marc Decennal de Compra i Contractació Pública Sostenible, el primer dels cinc programes acordats a la Cimera Mundial per a un Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (Rio 2012) per fomentar patrons de consum i producció més sostenibles. El programa és la continuació del grup de treball sobre contractació pública sostenible establert el 2005 en el marc del Procés de Marràqueix.

 

Suport a la Unió Europea

L’estratègia política més recent de desenvolupament de la Unió, Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, recull la importància d’utilitzar la contractació pública per aconseguir aquest objectiu de creixement a Europa.

Aquest reconeixement comença ja a principis de l’any 2000, amb l’aprovació de nombrosos plans, estratègies i normatives sectorials que estableixen recomanacions i/o obligacions en la matèria.

Una de les recomanacions és desenvolupar plans nacionals de compra verda o ambientalment responsable.

A finals del 2016, 23 dels 28 països de la Unió han desenvolupat plans de compra pública verda o sostenible.

A més, diverses directives fixen obligacions per als governs dels estats membres de comprar o contractar amb criteris ambientals, específicament amb criteris d’eficiència energètica.

Podeu trobar una relació de les principals estratègies i directives amb obligacions de compra i contractació pública sostenible aquí.

hi-ha-suport-politic_1
Ecoinstitut, 2016

 

Suport a Catalunya

A Catalunya, nombroses administracions han aprovat polítiques, acords i instruccions internes per implementar la sostenibilitat en la contractació pública. Alguns exemples d’actuacions pioneres i innovadores són: