Més de 20 anys promocionant la compra pública sostenible donen com a resultat una gran quantitat de recursos disponibles per ajudar a les administracions a fer una contractació més responsable i eficaç.

 

Els recursos més rellevants són:

 


 

Acords marc ambientalitzats als quals adherir-se

Totes les administracions públiques catalanes (tant de la Generalitat de Catalunya com ajuntaments, consells comarcals, etc.) poden participar en el sistema central d’adquisicions que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Central ha ambientalitzat la majoria dels acords marc que gestiona. L’adhesió als acords és un recurs per aconseguir, de manera senzilla, contractes amb criteris de sostenibilitat.

Els acords marc ambientalitzats són:

 • Acord marc de subministrament d’energia
 • Acord marc de mobiliari d’oficina
 • Acord marc de material d’oficina
 • Acord marc de paper d’impressió i escriptura
 • Acord marc de serveis postals
 • Acord marc dels serveis de neteja
 • Acord marc de serveis de vigilància i seguretat

Per obtenir informació sobre com adherir-se al sistema central d’adquisicions, es pot consultar el web de la Comissió Central de Subministraments

 

Criteris per a grups de productes, obres i serveis

Un dels principals recursos per a la compra pública sostenible són les fitxes d’especificacions i clàusules ambientals i socials per als plecs de contractació. Per ajudar les responsables de contractació a definir els criteris que fan un producte o servei més sostenible, diverses administracions han desenvolupat dos tipus d’informació:

 • Criteris redactats perquè s’introdueixin en els plecs de contractació (i també per a la compra directa, en el cas del País Basc), i
 • Informació sobre la documentació que serveix per acreditar el compliment dels criteris (en forma de checklist, en el cas del País Basc).

Els grups de productes, obres i serveis per als quals existeixen criteris en català o castellà són:

GRUP DE PRODUCTE O SERVEI

Comissió Europea

Generalitat Catalunya

Ihobe, País Basc

Aj. Barcelona

Paper

Equips informàtics (ordinadors i pantalles)

Equips informàtics (d’impressió)  
Mobiliari d’oficina  
Vehicles de turisme        
Neteja d’oficines      
Jardineria    
Servei d’àpats puntual    
Servei d’àpats permanent (servei menjador)        
Màquines expenedores    
Missatgeria  
Publicacions      
Esdeveniments      
Roba de treball        
Accessoris tèxtils    
Tèxtils d’interior  
Consultoria  
Material d’oficina  
Gestió de viatges  
Edificació i/o rehabilitació      
Obres d’urbanització    
Il·luminació interior    
Material sanitari absorbent  
Autobusos


(a transport)

Electricitat    
Manteniment d’edificis  
Sistemes combinats de calor i electricitat  
Aparells elèctrics i electrònics del sector sanitari  
Aixetes  
Urinaris i sanitaris  
Enllumenat públic i semàfors  
Aïllants tèrmics  
Panells murals  
Plantes de depuració d’aigües residuals
Recollida de residus
(a transport)
Fusta

 

Criteris per als aspectes socials

Criteris de la Generalitat de Catalunya: Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social

 

Interpretació del marc legal

 

Buying-Green-Handbook-3rd-Edition

Guia Adquisicions Ecològiques
Comissió Europea, DG Environment

Guia “Adquisicions Ecològiques” de la Comissió que explica amb exemples on i com definir clàusules de caràcter ambiental en les licitacions públiques segons la vigent Directiva de contractació de 2014:

L’edició anterior, en línia amb la Directiva de 2004 es pot consultar aquí (en castellà).

 

es-legal_2_R

Guia de Solvència Tècnica i Gestió Ambiental
Generalitat de Catalunya

Guia sobre on, quan i com introduir criteris ambientals en l’apartat de solvència tècnica i professional dels plecs de contractació (2010):

 

es-legal_3

Guia Adquisicions Socials
Comissió Europea, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Publicació sobre on i com introduir els aspectes socials – d’igualtat, accessibilitat, inserció social, etc. – en les licitacions públiques (2011):

 

es-legal_4_R

Fitxes Explicatives de la Reforma de la Contractació Pública
Comissió Europea, DG Growth (abans DG Market)

Fitxes explicatives de les principals novetats de les noves directives de contractació pública de 2014 (2014):

 

 

Exemples i bones pràctiques

 

gpp2020_resultats_catalunya
GPP2020: resultats de les activitats i plecs a Catalunya

Projecte GPP 2020

Recull de les activitats, les licitacions baixes en carboni i dels beneficis ambientals i econòmics estimats d’aquestes licitacions amb criteris ambientals per part d’entitats catalanes.

 

disposem-de-recursos_5
Bones pràctiques de compra baixa en carboni

Projecte GPP 2020

Recull d’exemples de compra baixa en carboni que inclouen càlculs dels beneficis en termes de reducció d’emissions de CO₂ i estalvis econòmics:

 

disposem-de-recursos_6
Bones pràctiques d’administracions europees

Comissió Europea

Recull d’exemples d’administracions locals, regionals i nacionals de la Unió Europea en compra verda, centrades tant en licitacions concretes com en aspectes estratègics i de planificació:

 

disposem-de-recursos_7
Bones pràctiques de l’administració basca

Ihobe

Bones pràctiques de les administracions basques en els diversos aspectes per institucionalitzar la contractació ambientalment responsable –polítiques, formació, recursos, ambientalització de compres i licitacions, etc.

 

disposem-de-recursos_2
Millors pràctiques per la compra verda

OECD i PNUMA, 10YFP on SPP

Recull de bones pràctiques de compra verda a escala nacional i subnacional en les àrees següents: marc polític i legal; introducció d’estàndards de compra; professionalització de la compra verda; conscienciació; entendre el mercat, i monitoratge de la compra verda.

 

disposem-de-recursos_8
Altes reculls de bones pràctiques

Ajuntament de Barcelona

Al web del Programa Ajuntament+Sostenible, hi ha una secció dedicada a publicacions de bones pràctiques en contractació sostenible amb referències a altres documents sobre compra verda socialment responsable o innovadora.

 

 

Eines de càlcul

 • Calculadores del GPP 2020 per estimar els estalvis energètics i la reducció de les emissions de CO₂ aconseguides amb la compra i/o contractació d’equips informàtics, vehicles, electricitat i enllumenat públic.
 • Eina de càlcul i guia de l’usuari per a l’estimació de costos de cicle de vida desenvolupada al projecte SMART-SPP.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save